Data-aktivistin opas

Tämä blogi on osa projektiani avata suomenkielinen FLOSS Manuals -opaskirjasto uudelleen. Projekti oli muutaman vuoden arkistoituna mutta nyt on selvästi tarve kirjoittaa suomenkielistä dokumentaatiota nimenomaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin. Tahdon käsitellä oppaassa ainakin kahta mielestäni ajankohtaista ja tärkeää teemaa. Ensinnäkin hallitusta horjuttanut kansalaisjournalistien tiedonharavointi. Tähän olisi ollut paljon avoimen lähdekoodin työkaluja, mutta tietääkö kukaan niiden olemassaolosta […]

Data-aktivismi

Tämä sivusto on blogini jossa seuraan yhteiskuntaa ja teknologiaa sekä niiden suhdetta toisiinsa. Näen teknologian kehityksessä sekä mahdollisuuksia että uhkia. Näkökulmani on data-aktivistin näkökulma, tarvitsemme aktiivisia kansalaisia takaamaan että teknologian muutos ei muodostu uhaksi ympäristölle, ihmisoikeuksille, demokratialle ja tasa-arvolle. Blogin lisäksi tämä sivusto on data-aktivistiprojektini jonka tarkoitus on auttaa kansalaisyhteiskuntaa avoimen lähdekoodin työkalujen käytössä. Pyrin […]