Data-aktivismi

Tämä sivusto on blogini jossa seuraan yhteiskuntaa ja teknologiaa sekä niiden suhdetta toisiinsa. Näen teknologian kehityksessä sekä mahdollisuuksia että uhkia. Näkökulmani on data-aktivistin näkökulma, tarvitsemme aktiivisia kansalaisia takaamaan että teknologian muutos ei muodostu uhaksi ympäristölle, ihmisoikeuksille, demokratialle ja tasa-arvolle.

Blogin lisäksi tämä sivusto on data-aktivistiprojektini jonka tarkoitus on auttaa kansalaisyhteiskuntaa avoimen lähdekoodin työkalujen käytössä. Pyrin etsimään esimerkiksi kansalaisjärjestöjen aktivisteille ja kansalaisjournalisteille sopivia työkaluja. Pyrin myös auttamaan niiden käytössä kirjoittamalla oppaita ja avustamalla käytännössä.

Tämä idea syntyi siitä että kesällä 2023 kansalaisjournalistit käyttivät avoimen lähteen tiedustelun menetelmiä etsiessään tietoa ministerin lausunnoista ja melkein kaatoivat hallituksen. Aloin pohtia miksi kansalaisjournalisteille ei voisi tarjota avoimen lähdekoodin tutkimustyökaluja. Hyvin pieni Python-ohjelma tai pelkkä avoimen lähdekoodin verkkosivujen haravointiohjelma olisi helpottanut tätäkin tehtävää. Ihmettelin miksi en itse tehnyt sellaista.

En ole ollut vuosikausiin poliittisesti aktiivinen, mutta nykyinen tilanne on katastrofaalinen. Suomen hallitus on sekä ideologisesti äärioikeistolainen että täysin epäpätevä. Globaalilla tasolla ilmastokriisi uhkaa koko sivilisaatiota. Tekoäly voi olla uhka tai mahdollisuus riippuen siitä miten reagoimme siihen. Lisäksi meillä on kaikki vanhat ongelmat suuryritysten kapitalismin epäoikeudenmukaisuudesta aina diktaattorin aloittamaan kansanmurhaan asti.

Oma taustani sopii data-aktivismiin, koska olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja olen toiminut esimerkiksi ohjelmoijana, kansalaisaktivistina, teknisenä kirjoittajana, journalistina ja avoimen lähdekoodin koordinaattorina. Eli tässä projektissa yhdistelen yhteiskunnallista vaikuttamista, sisällöntuotantoa ja ohjelmointia.

Aion projektissani käsitellä varsinkin erilaisten tutkimustyökalujen käyttöä, avainteemoja ovat:

 • avoin lähdekoodi (engl. open source)
 • avoin data (engl. open data)
 • datatiede (engl. data science)
 • koneoppiminen (engl. machine learning)
 • syväoppiminen (engl. deep learning)
 • tiedonlouhinta (engl. data mining)
 • verkkosivujen haravointi (engl. web scraping)
 • avoimen lähteen tiedustelu (engl. OSINT, open source intelligence)

Aion kuitenkin käsitellä myös kaikkia muita sopivia työkaluja.

Toimintani perustuu tiettyihin periaatteisiin, joita ovat:

 • kaikki osallistujat tekevät vapaaehtoisesti hierarkiatonta ja tasa-arvoista yhteistyötä
 • ei ole hierarkioita eikä johtajia, asioista päätetään demokraattisesti ja johtaminen tapahtuu ainoastaan innostamalla muita toimimaan yhteisen päämäärän toteuttamiseksi
 • syrjintä millään perusteella on kielletty, olipa sitten kyseessä etnisyys, uskonto, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai mikä tahansa muu tekijä.
 • toiminnan täytyy olla ympäristöystävällistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista
 • noudatamme avoimen lähdekoodin, avoimen datan ja avoimen sisällön periaatteita
 • tieto tahtoo olla vapaata
 • datan käsittelyssä otetaan huomioon yksityisyys ja muut eettiset seikat
 • toiminnalla ei etsitä taloudellista voittoa ja pyritään aktiivisesti vähentämään taloudellista epätasa-arvoa

Toimin nykyisin esimerkiksi avoimen lähdekoodin Osuuskunta Sangen jäsenenä, Kulttuurivihkojen journalistina ja FLOSS Manualsin koordinaattorina. Lisäksi päivitän tietojani opiskelemalla Fitech-verkostoyliopistossa datatieteeseen liittyviä kursseja.

Mutta katsotaanpas mitä tästä tulee.