Data-aktivismi

Tämä sivusto on blogini jossa seuraan yhteiskuntaa ja teknologiaa sekä niiden suhdetta toisiinsa. Näen teknologian kehityksessä sekä mahdollisuuksia että uhkia. Näkökulmani on data-aktivistin näkökulma, tarvitsemme aktiivisia kansalaisia takaamaan että teknologian muutos ei muodostu uhaksi ympäristölle, ihmisoikeuksille, demokratialle ja tasa-arvolle. Blogin lisäksi tämä sivusto on data-aktivistiprojektini jonka tarkoitus on auttaa kansalaisyhteiskuntaa avoimen lähdekoodin työkalujen käytössä. Pyrin […]